Zo lees je jouw AFAS loonstrook

Je loonstrookje is meer dan alleen een stukje papier met cijfers. In deze blogpost leggen we uit waarom het belangrijk is om je loonstrook goed te begrijpen en leggen we uit wat jouw loonstrook betekent zonder al te veel moeilijke termen.

Hier zijn een aantal redenen waarom het belangrijk is om jouw loonstrook goed te begrijpen:

  1. Inzicht in je inkomsten en financiële planning
  2. Correcte belastingafdracht
  3. Pensioenplanning
  4. Controle van je arbeidsvoorwaarden
  5. Bewustwording van loononderhandelingen

Ook altijd willen weten wat al die termen op je loonstrook betekenen? Check het in deze blog. We gaan van links naar rechts en van boven naar beneden op de standaard loonstrook van AFAS.

Sorry! Hier staat op desktop een AFAS loonstrook maar omdat deze blog interactief is kun je ‘m alleen via je desktop / tablet bekijken.

Loonstrook

Verloonde uren: De term "verloonde uren"
op een loonstrook verwijst naar het aantal
uren dat je als werknemer officieel in dienst
bent en waarvoor je recht hebt op betaling.
Deze uren zijn de uren waarvoor je recht
hebt op een salaris, ongeacht of je daadwerkelijk
hebt gewerkt.

Netto vergoedingen: verwijst naar de
bedragen die aan jou als werknemer
worden uitbetaald na aftrek van
belastingen en andere inhoudingen.
Deze vergoedingen vertegenwoordigen
het bedrag dat je daadwerkelijk ontvangt
op je bankrekening.

Uitbetaald: het bedrag wat uiteindelijk
op je rekening wordt gestort...

Salaris uit uren gewerkt:
Het "salaris uit uren gewerkt" op
een salarisstrook verwijst naar het
bedrag dat je hebt verdiend op basis
van het aantal uren dat je hebt gewerkt.
Dit bedrag wordt meestal berekend
door het aantal gewerkte uren te
vermenigvuldigen met je uurloon.
Het resultaat is je bruto-inkomen
uit de gewerkte uren voordat er
belastingen en andere aftrekposten
worden toegepast.

Bruto- en nettoloon: deze
en de volgende twee begrippen
zijn misschien vanzelfsprekend,
maar je moet het maar weten!
Het brutoloon is het totale bedrag
aan salaris of inkomen dat een
werknemer verdient vóór inhoudingen
en belastingen worden afgetrokken.
Het loon na inhoudingen en
belastingen noem je het nettoloon.

Loonheffing: Loonheffing op de
loonstrook is een term die wordt
gebruikt in Nederland om belastingen
en premies in te houden op het
salaris van een werknemer voordat
het wordt uitbetaald. De hoogte
van de loonbelasting wordt bepaald
aan de hand van de loonbelastingtabellen.

Pensioen: De pensioenopbouw
is tweedeling. Zowel de werknemer
als de werkgever dragen elke maand bij.
De pensioenbijdrage die op de
loonstrook wordt vermeld, betreft de
bijdrage van de werknemer. Hierin
wordt aangegeven welk percentage
van het salaris wordt gebruikt om
de pensioenbijdrage te berekenen.
De werkgever neemt vervolgens de
verantwoordelijkheid om dit bedrag
over te maken naar de juiste
pensioeninstelling. De werknemer
hoeft dit niet zelf te regelen.

Het uurloon, minimumloon en het
minimumvakantiegeld worden vaak
op de loonstrook vermeld om ervoor
te zorgen dat werkgevers voldoen aan
de wettelijke verplichtingen met
betrekking tot het betalen van een
eerlijk loon aan hun werknemers en
om de transparantie te vergroten.
Het vermelden van de loonkosten
werkgever op de loonstrook geeft
werknemers inzicht in de totale kosten
die hun werkgever maakt voor hun
arbeid. Dit kan helpen bij het begrijpen
van de waarde van hun arbeid voor
het bedrijf.

Tabelkleur: dit verwijst naar
de belastingtabel die wordt gebruikt
om de loonheffing te berekenen.
De tabellen worden door de
Belastingdienst onderhouden,

Jaarloon BT (Bijzonder Tarief):
dit bedrag bepaalt de belasting die de
medewerker moet betalen over speciale
betalingen, zoals overuren en
vakantiegeld. Het belastingtarief stijgt
naarmate het jaarloon hoger is. Elk jaar
stelt de Belastingdienst het bijbehorende
percentage vast.

Bijzonder tarief %: Het bijzonder
tarief percentage op een loonstrook
verwijst naar het belastingtarief dat
wordt toegepast op bijzondere
beloningen of eenmalige uitkeringen
die niet onder het reguliere
belastingtarief vallen. Bijzondere
beloningen kunnen onder andere
bestaan uit bonussen, overuren,
vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen
en andere extra inkomsten die niet
maandelijks worden ontvangen.
Het bijzonder tarief percentage is
meestal hoger dan het reguliere tarief,
omdat het bedoeld is om een correctie
te maken voor het feit dat deze extra
inkomsten niet gelijkmatig over het
jaar zijn verdeeld. Omdat het
bijzonder tarief percentage hoger is,
wordt er meer belasting ingehouden
op het moment van uitbetaling om
ervoor te zorgen dat de werknemer
aan het einde van het jaar de
verschuldigde belastingen heeft
betaald over deze extra inkomsten.

Heffingskorting: dit is een
kortingsbedrag op de te betalen
inkomensbelasting en premies
volksverzekeringen in Nederland.
Heffingskortingen verminderen
het belastingbedrag dat een persoon
of huishouden verschuldigd is
aan de overheid. Wanneer je ergens
in dienst treedt, heb je de keuze om
deze wel of niet toe te passen. Nu
denk je misschien; waarom zou je
dit niet willen toepassen? Stel je
voor dat je in Nederland werkt,
maar je bent geen inwoner van
Nederland voor belastingdoeleinden.
Dit kan gebeuren als je in Nederland
werkt maar officieel in een ander
land woont en daar belastingplichtig
bent. In zo'n situatie kan het voordelig
zijn om geen recht te hebben op
heffingskortingen in Nederland. Een
ander voorbeeld: tijdelijke of
seizoensgebonden arbeid. Als je
seizoensarbeid verricht of tijdelijke
banen hebt met onregelmatige inkomsten,
kan het handiger zijn om geen
heffingskortingen toe te passen. Dit kan
je helpen om inkomstenpieken beter
te beheren en voorkomen dat je
aan het einde van het jaar een
groot bedrag aan inkomstenbelasting
moet terugbetalen.

Loontijdvak: dit verwijst naar
de periode waarover het salaris
of het loon van een werknemer
wordt berekend en uitbetaald.
Wat het meeste voorkomt zijn
de volgende vier varianten:
maandelijks, tweewekelijks,
wekelijks en vierwekelijks.

Vakantiegeld: Het vakantiegeld
is een jaarlijkse extra betaling
bovenop je reguliere salaris.
Het is bedoeld om werknemers
financieel in staat te stellen vakantie
te nemen. Op de loonstrook kun je
zien hoeveel vakantiegeld je hebt
ontvangen.

Salarisadministratie uitbesteden of zelf doen. Wat heeft jouw voorkeur?

Misschien vind je dit ook interessant

Succestival 2022
Lees de blog
Conversie
Lees de blog
Wat is pre-boarding en wat kun je ermee?
Lees de blog

Vraag eenvoudig je abonnement aan

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Na het invullen van het formulier nemen we binnen 24 uur contact met je op om de details te bespreken.